Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.Eskiraflar.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten 579104744700001 Mersis numaralı merkezi Seyrantepe Mah. Nato Cad. No:34/A Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan KORKUT KİTABEVİ VE KAHVE İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ’ (Bundan böyle “Eskiraflar” olarak anılacaktır).

b) www.eskiraflar.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

26 Ağustos 2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca Eskiraflar,  başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişilerden olması sebebiyle Aracı Hizmet Sağlayıcı’dır. Bu nedenle hiçbir şekilde mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olmayıp, sadece platformun sahibidir ve Satıcı ile Alıcı arasındaki ilişkinin hiçbir şekilde tarafı değildir.  

İşbu Sözleşme’nin konusu Eskiraflar’ın sahip olduğu internet sitesi www.Eskiraflar.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.Eskiraflar.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Eskiraflar'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Eskiraflar tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Eskiraflar 'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Eskiraflar'ın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.Eskiraflar.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.Eskiraflar.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Diğer üyelere ve Eskiraflar çalışanlarına hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlarda bulunamaz.

‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hareketlerde bulunamaz.

3.5. www.Eskiraflar.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Eskiraflar'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Eskiraflar'ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Eskiraflar, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.Eskiraflar.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Eskiraflar'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. ÜYE’ler Eskiraflar tarafından verilen sisteme giriş bilgilerinin güvenliğinden sorumludur. Üçüncü şahıslarla paylaşmaları durumda oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumludurlar.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Eskiraflar’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Eskiraflar'ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Eskiraflar'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Eskiraflar'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.Eskiraflar.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Eskiraflar mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Eskiraflar tarafından www.Eskiraflar.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Eskiraflar kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Eskiraflar, üyenin www.Eskiraflar.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Bu konuda hazırlanmış olan Çerez(Cookies) Politikası geçerlidir. Üye, çerez ayarlarını değiştirmek isterse bu politikada belirtilen hükümler ile bağlı olacaktır.

3.13. Eskiraflar’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Eskiraflar ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Eskiraflar’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Eskiraflar ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Eskiraflar ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Eskiraflar ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Eskiraflar ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.Eskiraflar.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilir.

3.14. Eskiraflar, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Eskiraflar’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Eskiraflar ve Eskiraflar web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Eskiraflar web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Eskiraflar web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Gereken tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen internet sitesine yüklenen verilerin kötü niyetli üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden Eskiraflar sorumlu olmayacaktır. Üye bu durumu peşinen kabul eder.

3.16. Eskiraflar, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Eskiraflar web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Eskiraflar, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Eskiraflar'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Eskiraflar üyesi olacaklar 18 yaşını tamamlamış kişilerden oluşmaktadır. 18 Yaşından küçük kişilerin kanuni vasisi üye olabilir. 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesine üye olmalarından ötürü hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı sorumluluk Eskiraflar’a ait değildir. Bu nedenle ÜYE’lerin uğrayacağı her nevi zarar 18 yaşın altındaki üyelerin kanuni vasilerine rûcu edilecektir.

3.20. Eskiraflar, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

3.21. Eskiraflar üyelere haber vermeksizin üyelik sözleşmesi içeriğinde değişiklikler yapabilir ancak bu değişiklik ÜYE’ye bilgi amaçlı olarak bildirilir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Eskiraflar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Eskiraflar üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda hiçbir bildirime gerek kalmaksızın üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

ÜYE, dilediği zaman üyeliğini iptal edebilir. Bu durumda sözleşme hükümsüz kalır. Ancak tüm kayıtlar üyelik süresinde oluşan ve daha sonra ortaya çıkabilecek her türlü durum için 6 ay süreyle veri tabanlarımızda tutulur. ÜYE, üyeliğini iptal etse dahi Üyelik süresinde iş bu sözleşme hükümlerine göre sorumludur.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda öncelikle arabuluculuk yolu ile uzlaşma sağlanmaya çalışılacak şayet bu şekilde bir uzlaşma sağlanamazsa mahkeme yoluna başvurulacaktır. Bu durumda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. ÜYE, üye olurken gerekli alanları doldurduktan sonra Üye Kayıt formunun altında bulunan “Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.’’ Kutucuğunu tıkladığında bu sözleşme her iki taraf arasında süresiz bir şekilde yürürlüğe girer. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

ÜYE BEYANI

İşbu sözleşmenin tüm hükümlerini okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi, verdiğim bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, aksi durumda ilgili hükümlerin uygulanmasını onayladığımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.

 

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.